บริการ Digital Marketing ที่น่าสนใจ

ภายใต้การชี้แนะแนวทางของกลุ่มโปรโมชั่น IMT-2020 (5G) ส่งผลให้ Tangula V516 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแรกของ UNISOC ที่รองรับ 5G R16 ได้ผ่านการทดสอบหลักด้าน Ultra-Reliable and Low-Latency Communication (URLLC) อย่างประสบความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของ 5G

 

หนึ่งการทำงานหลักของ 5G คือ การที่สามารถนำ URLLC ไปใช้ได้อย่างแพร่หลายในการควบคุมทางอุตสาหกรรม การทำงานอัตโนมัติในโรงงาน สมาร์ทกริด อุปกรณ์ เทเลเมติก การผ่าตัดทางไกล AR/VR และอีกมากมาย โดยเป็นเทคโนโลยีหลักที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมแนวดิ่งทั้งหลาย

 

การทดสอบได้นำแบนด์ความถี่ Sub-6GHz มาใช้ ซึ่งเป็นไปตามการทำงานของแพลตฟอร์ม UNISOC Tangula V516 และสถานีฐาน ZTE's 5G NR การทดสอบดังกล่าวได้ทำการตรวจสอบการทำงานและสมรรถนะของคุณสมบัติหลัก URLLC รวมทั้งการกำหนดตารางอัพลิงค์และดาวน์ลิงค์แบบนอนสล็อต ตาราง MCS table/ CQI บิตเรทต่ำ ระดับการวมผล PDCCH สูงและการถ่ายโอนข้อมูล PDSCH/PUSCH ซึ่งรวมทั้งความล่าช้าและความน่าเชื่อถือของสมรรถนะทั้งหมด ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของโครงข่าย 5G ในการนำไปใช้กับอุตสาหกรรมการบริการและผลิตสินค้า

 

แพลตฟอร์ม UNISOC Tangula V516 รองรับมาตรฐานของโครงข่าย 5G R16 ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณเวลาความแม่นยำสูงระดับนาโนวินาทีและการจัดการ 5G LAN ในเดือนกรกฎาคม 2021 ได้เข้าร่วมกับ UNISOC China Unicom ทำการตรวจสอบคุณสมบัติหลักทางเทคนิคของ Tangula V516 ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการนำมา 5G R16 มาใช้ในเชิงพาณิชย์

 

บริษัท: UNISOC Technologies Co., Ltd

เว็บไซต์: www.unisoc.com

ชื่อผู้ประสานงาน: Crystal Tang 唐玥颖, ทีมพีอาร์

อีเมล: yueying.tang@unisoc.com

ศูนย์รวมบริษัททำการตลาดออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญ Digital Marketing ให้คำปรึกษา แผนโฆษณา ครบวงจร‎ ครบวงจร มืออาชีพ‎
ศูนย์รวมบริษัททำการตลาดออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญ Digital Marketing ให้คำปรึกษา แผนโฆษณา ครบวงจร‎ ครบวงจร มืออาชีพ‎