ในหลายๆปีมานี้เราได้ยินการทำการตลาดยุคใหม่เน้นทางด้านออนไลน์มากขึ้น ซึ่งนำเทคนิคและกลยุทธ์ต่างๆมาปรับใช้ในโลกดิจิตอล ไม่ว่าจะเป็น SEOการทำเว็บไซต์ให้ติดอันดับหน้าแรกของ Google โดยการสร้างคอนเทนต์ที่สอดคล้องกันอย่างสร้างสรรค์ ส่วนการทำประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหรือ PRที่ในปัจจุบันนี้การลงข่าวผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร นั้นลดน้อยลงไป อันเนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ชอบความสะดวกสบายรวดเร็วทันใจ การทำ PR ประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอลจึงเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นเพราะ ดิจิตอล PR นี้เกิดจากการประยุกต์จากการทำ PR ดั้งเดิมผสมผสานกับสื่อออนไลน์ที่ป้อนข้อมูลข่าวสารผ่าน platform ต่างๆทั้งทางสมาร์ทโฟน แทบเล็ต หรือทางแอพพลิเคชั่น การทำธุรกิจในยุคสมัยใหม่นี้จึงเป็นการเชื่อมต่อระหว่างออฟไลน์และออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีแห่งดิจิตอลและการวางกลยุทธ์เพื่อเข้าใจผู้บริโภคและจัดเก็บฐานข้อมูลที่ได้มานั้นมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนเกี่ยวกับการตลาดในอนาคตได้อีกด้วย ซึ่งการทำงานนี้จะคล้ายๆกับ AI ที่เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น อย่างไรก็หากเราสามารถนำ PR และ SEO มาประยุกต์ใช้ด้วยกันกับสินค้า บริการและแบรนด์ของเรา ซึ่งการเขาถึงลูกค้าหรือผู้บริโภคก็จะเป็นเรื่องง่ายเพราะเว็บไซต์ของเราถูกค้นพบได้ง่ายผ่าน Google หรือ Search Engine อื่นๆ อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักผ่านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ทำให้เกิด Brand Awareness ตามมาอีกด้วย
ศูนย์รวมบริษัททำการตลาดออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญ Digital Marketing ให้คำปรึกษา แผนโฆษณา ครบวงจร‎ ครบวงจร มืออาชีพ‎
ศูนย์รวมบริษัททำการตลาดออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญ Digital Marketing ให้คำปรึกษา แผนโฆษณา ครบวงจร‎ ครบวงจร มืออาชีพ‎